29 Dec

Stagiul de practică – TALLERES RASAUTO

28 Dec

Stagiul de practică – TALLERES J. CALERO MOTOSPORT

23 Dec

Stagiul de practică – UVEME TALLERES

21 Dec

Stagiul de practică – J. Palacios Motos (Rapid Center)

20 Dec

Stagiul de practică – TALLERES JOMASUR S.L.

16 Oct

Planificare – Pregătirea Culturală

hours Tema Continut Tipuri de activitati
2h

 

Cadrul natural al Spaniei. -Pozitia geografica a Spaniei pe glob si pe continent
-Caracteristicile reliefului Spaniei
-Caracteristicile biopedoclimatice ale Spaniei.
-utilizarea suporturilor cartografice pentru selectarea informaţiei, -construirea unor texte pornind de la hărţi, grafice, imagini
-explicarea (orală şi în scris) a elementelor analizate
2h Problemele socio-economice ale Spaniei. -Probleme demografice ale Spaniei
-Industria si serviciile, sectoare importante in dezvoltarea economica a Spaniei
-Obiective turistice din sudul Spaniei
-utilizarea terminologiei de specialitate
-utilizarea suporturilor cartografice pentru selectarea informaţiei,
-construirea unor texte pornind de la hărţi, grafice, imagini
-utilizarea informaţiilor din mass-media.
1h Elevii si educatia din sistemul de invatamant spaniol. -Diversitatea culturala spaniola
-Despre sistemul educational spaniol
-construirea unor texte pornind de la hărţi, grafice, imagini
-utilizarea informaţiilor din mass-media.

 

16 Oct

Planificare – Pregătirea Lingvistică

hours Topic Content Type of activities
2h Preliminary test
Discussion of the test
– Preliminary test evaluating students’ knowledge of technical English, of terms related to mechanics – written test
– oral feedback and discussion over the items included in the test
1h A car mechanic’s job – doing the tasks included in the worksheet entitled „A car mechanic’s job“

– duties and responsibilities of a car mechanic; general parts of a car

– reading
– reading comprehension tasks: true/false; fill in
– vocabulary matching exercise based on car parts
2h Hand tools 1
Materials
– students get familiar with the English terms for hand tools and car materials – reading
– listening
– vocabulary exercises
– making a list of the specialised terms
2h Measurements
Gauges and meters
– students get familiar with the English terms used for measurements, gauges and meters; – reading
– vocabulary exercises
– translation of rules
– speaking
3h Types of cars
Parts of a car:
– exterior
– interior
– types of cars – advantages and disadvantages of each
– parts of a car – exterior and interior
– reading
– discussion
– vocabulary exercises
– listening
2h Safety rules and hazards
The imperative for instructions and rules
– students learn about safety rules for a mechanic and have a discussion about it
Grammar – the imperative in instructions and rules – students learn how to give and understand instructions; verbs used in instructions
– reading instructions
– exercises: fill in, matching
3h Brake system
Steering system
– students learn how to explain in English the functions of the brake and steering systems and how they work – reading
– true/false
– matching exercises
– listening
– speaking
2h Introducing ourselves and talking about our career choice and goals – students present themselves and talk about their career choice and goals – speaking
– discussion
3h Internal combustion engine

Diesel versus gasoline

Two-stroke engine

– students learn about different types of engine: internal combustion, diesel and gasoline, and two-stroke engines – reading

– true/false

– matching

– fill in

2h The basics of the four-stroke engines – students learn basic engine terminology and to explain how it works – reading

– vocabulary exercises

2h Review – review of terminology – exercises
1h Final test – a written test containing tasks based on mechanical terms and on duties, responsibilities and safety rules in the field of mechanics – reading comprehension;
– multiple matching;
– fill in;

 

16 Oct

Planificare – Pregătirea Pedagogică

Nr. crt Tema si activitati Metode si mijloace Nr. ore
1 Pedagogia stagiului: informaţii despre organizaţia de primire, locul de formare, aspecte specifice de comunicare, Accesari ale site-urilor partenerilor;
Discutii;
Prezentare in PPT;
Calculator si videoproiector;
1
2 Pedagogia stagiului: recomandări referitoare la modalitatea de desfăşurare a practicii, prevenirea riscurilor, obligațiile participantului, riscurile acoperite de asigurări; Discutii privind modalitatea de desfasurare a practicii, prevenirea riscurilor; drepturile si obligatiile participantului; 2
3 Prezentarea generală a Programului Erasmus+;
Prezentarea proiectului cu numărul 2017-1-RO01-KA102-036659 (scop si obiective, activitati, programul de invatare, rezultate, valorificarea rezultatelor, finanţare);
Prezentarea programului si a proiectului in PPT; 2
4 Prezentarea sintetică a contractului de finanţare a proiectului;
Prezentarea contractului financiar pentru mobilitate si semnarea acestuia în 2 exemplare originale;
Prezentarea contractului de finantare si a contractelor participantilor; discutii;
Calculator si videoproiector;
Contractul participantului;
2
5 Prezentarea şi discutarea programului de invatare Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea şi recunoașterea rezultatelor învătării dobândite;
Semnarea în 4 exemplare a acordului de formare;
Discutii privind activitatile de formare, evaluarea, validarea si certificarea; Studii de caz
Acordul de formare
2
6 Prezentarea raportului participantului. Discutii privind modul de completare
Raportul participantului
1
06 Oct

Rezultate selecție

CALIFICAREA TEHNICIAN TRANSPORTURI

Nr.Nume și prenumeMediaRezultat
1Gherasim Alexandru-Gheorghe9,03Admis
2Neculai Petrică-Sebastian8,70Admis
3Crețu Ionuț-Iulian8,64Admis
4Corlat Denis-Gabriel8,43Admis
5Oprea Mihai-Alin8,28Admis
6Bărbieru Valentin-Cornel7,99Admis
7Peneoașu Florin-Dorinel7,82Admis
8Panait Dorin7,74Admis
9Mehelean Adrian-Valentin7,65Admis
10Stan Cristian7,64Admis
11Avram Tiberiu-Marian7,43Rezervă
12Tomescu Liviu-Andrei7,25Rezervă
13Dicu George-Nicușor6,68Rezervă

CALIFICAREA TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Nr.Nume și prenumeMediaRezultat
1Vlăduceanu Ionuț8,79Admis
2Pântia Bogdan-Adrian8,33Admis
3Stan Marian-Cosmin8,26Admis
4Dobrilă Adrian8,03Admis
5Dobrescu Marius-Sergiu7,92Admis
6Dinescu Emilian-Ștefan7,87Admis
7Crăciun Răzvan-Ștefan7,81Admis
8Crudu Marian-Nicolae7,70Admis
9Vasile Florin-Valentin7,68Admis
10Ibram Erchin7,67Admis
11Drugă Alexandru-Ionuț7,54Rezervă
12Spânoche Vlad-Mihai7,53Rezervă
13Părălește Daniel-Florin7,28Rezervă
14Erimia Eduard-Ionuț7,02Respins
15Purcărea Doru-Răzvan6,66Respins

Comisia de selecție:

 • Prof. Mocanu Iolanda
 • Prof. Zamă Irina
 • Prof. Mircea Sorina
 • Prof. Juguleanu Mariana
 • Prof. Bilius Carmelia
 • Secretar Sandu Daniela
23 Sep

Anunț concurs de selecție

Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru selecția participanților-elevi din grupul țintă al proiectului “Competențe pentru piața globală a muncii”, cu numărul de contract: 2017-1-RO01-KA102-036659, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, care va fi alcătuit din:

 • 10 elevi clasa a XII-a calificarea Technician transporturi;
 • 10 elevi clasa a XII-a calificarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații.

Criterii de eligibilitate a candidaților:

 • Calitatea de elev, clasa a XII-a, specializările Tehnician transporturi și Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații;
 • Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică;
 • Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit.

Criterii de selecție a candidaților:

 • Competențe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă;
 • Competențe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba scrisă, nivel minim A1;
 • Nivel educație, calități morale și de comportament evaluate prin media generală și media la purtare în anul școlar încheiat 2016-2017;
 • Motivație pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin scrisoare de motivație.

Conținutul dosarului de candidatură:

 • Cerere de înscriere către directorul unității școlare;
 • Copie după Cartea de identitate a candidatului;
 • Scrisoare de motivație;
 • Pașaport lingvistic;
 • Adeverință care prezintă situația școlară în anul școlar precedent: media generală si media la purtare în anul școlar 2016-2017;
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • Acordul părinților/tutorelui legal.

Înscrierea candidaților: dosarul de candidatură se va depune și înregistra la secretariatul școlii. Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate determină excluderea candidatului din concurs.

Evaluarea dosarului de candidatură

 • Motivația pentru participare la stagiul de practică european evaluată prin scrisoare de motivație (calități necesare participării pe care elevul le are, motivația participării, rezultate așteptate);
 • Nivelul educație, calități morale și de comportament evaluate prin media la purtare si media generală în anul școlar încheiat, 2016-2017.

Probele concursului de selecție:

 • Probă scrisă pentru evaluarea competențelor profesionale, durata de 60 minute și va conține: noțiuni privind: organe de mașini, transmiterea mișcării, măsurări tehnice și asamblări mecanice.
 • Probă scrisă pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba engleză, durata 60 minute și va conține: înțelegerea textului citit, vocabular, gramatică, producerea de mesaje scrise.

Punctajul final va fi compus din media punctajelor obținute:

 • scrisoarea de motivație; maxim 10 puncte
 • proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale; maxim 10 puncte;
 • proba scrisă pentru competențe lingvistice de comunicare în limba engleză; maxim 10 puncte;
 • media anului școlar încheiat 2016-2017; maxim 10 puncte;
 • media la purtare; maxim 10 puncte.

Candidații din medii defavorizate sau nevoi speciale vor beneficia de 1 punct în plus. Se vor selecta în ordinea mediilor câte 10 elevi de la fiecare calificare și câte 3 elevi de rezervă, în cazul în care, unii elevi selectați renunță din motive justificate.

Graficul desfășurării concursului de selecție:

 • Informarea elevilor 21.09 – 25.09.2017
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 27.09 – 02.10.2017
 • Evaluarea dosarelor de candidatură: 03.10.2017
 • Desfășurarea probelor: 04.10.2017
  • Ora 12.00–13.00 proba scrisă pentru atestarea competențelor de comunicare în limba engleză
  • Ora 13.00–14.00 proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale
 • Anunțarea rezultatelor: 05.10.2017
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor pentru probele scrise: 06.10.2017
 • Afișarea rezultatelor finale: 06.10.2017

 

Bibliografie pentru concurs:

Proba de evaluare a competențelor lingvistice la limba engleză:

 1. Career Paths – Mechanics – Jim D. Dearholt;
 2. Mission 1 – Virginia Evans;
 3. Upstream Upper-intermediate;
 4. Dictionar de termeni tehnici.

Proba de evaluare a competentelor profesionale:

 1. Auxiliar curricular „Tehnici de măsurare în domeniu” nivel 4, noiembrie 2008, autori: Tatiana Gheorghiu, Nicolae Constantin.
 2. Auxiliar curricular „Sisteme de transmitere a mișcării” nivel 4, noiembrie 2008, autori: Hancea Gheorghe, Manolea Mihaela.
 3. Auxiliar curricular „Asamblări mecanice”, nivel 4, 2006, Mărginean Carmen, Salai Maria.