06 Oct 2017

Rezultate selecție

CALIFICAREA TEHNICIAN TRANSPORTURI

Nr.Nume și prenumeMediaRezultat
1Gherasim Alexandru-Gheorghe9,03Admis
2Neculai Petrică-Sebastian8,70Admis
3Crețu Ionuț-Iulian8,64Admis
4Corlat Denis-Gabriel8,43Admis
5Oprea Mihai-Alin8,28Admis
6Bărbieru Valentin-Cornel7,99Admis
7Peneoașu Florin-Dorinel7,82Admis
8Panait Dorin7,74Admis
9Mehelean Adrian-Valentin7,65Admis
10Stan Cristian7,64Admis
11Avram Tiberiu-Marian7,43Rezervă
12Tomescu Liviu-Andrei7,25Rezervă
13Dicu George-Nicușor6,68Rezervă

CALIFICAREA TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Nr.Nume și prenumeMediaRezultat
1Vlăduceanu Ionuț8,79Admis
2Pântia Bogdan-Adrian8,33Admis
3Stan Marian-Cosmin8,26Admis
4Dobrilă Adrian8,03Admis
5Dobrescu Marius-Sergiu7,92Admis
6Dinescu Emilian-Ștefan7,87Admis
7Crăciun Răzvan-Ștefan7,81Admis
8Crudu Marian-Nicolae7,70Admis
9Vasile Florin-Valentin7,68Admis
10Ibram Erchin7,67Admis
11Drugă Alexandru-Ionuț7,54Rezervă
12Spânoche Vlad-Mihai7,53Rezervă
13Părălește Daniel-Florin7,28Rezervă
14Erimia Eduard-Ionuț7,02Respins
15Purcărea Doru-Răzvan6,66Respins

Comisia de selecție:

 • Prof. Mocanu Iolanda
 • Prof. Zamă Irina
 • Prof. Mircea Sorina
 • Prof. Juguleanu Mariana
 • Prof. Bilius Carmelia
 • Secretar Sandu Daniela
23 Sep 2017

Anunț concurs de selecție

Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru selecția participanților-elevi din grupul țintă al proiectului “Competențe pentru piața globală a muncii”, cu numărul de contract: 2017-1-RO01-KA102-036659, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, care va fi alcătuit din:

 • 10 elevi clasa a XII-a calificarea Technician transporturi;
 • 10 elevi clasa a XII-a calificarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații.

Criterii de eligibilitate a candidaților:

 • Calitatea de elev, clasa a XII-a, specializările Tehnician transporturi și Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații;
 • Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică;
 • Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit.

Criterii de selecție a candidaților:

 • Competențe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă;
 • Competențe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba scrisă, nivel minim A1;
 • Nivel educație, calități morale și de comportament evaluate prin media generală și media la purtare în anul școlar încheiat 2016-2017;
 • Motivație pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin scrisoare de motivație.

Conținutul dosarului de candidatură:

 • Cerere de înscriere către directorul unității școlare;
 • Copie după Cartea de identitate a candidatului;
 • Adeverinta elev;
 • Scrisoare de motivatie;
 • Adeverință care prezintă situația școlară în anul școlar precedent: media generală si media la purtare în anul școlar 2016-2017;
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • Acordul părinților/tutorelui legal.

Înscrierea candidaților: dosarul de candidatură se va depune și înregistra la secretariatul școlii. Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate determină excluderea candidatului din concurs.

Evaluarea dosarului de candidatură

 • Motivația pentru participare la stagiul de practică european evaluată prin scrisoare de motivație (calități necesare participării pe care elevul le are, motivația participării, rezultate așteptate);
 • Nivelul educație, calități morale și de comportament evaluate prin media la purtare si media generală în anul școlar încheiat, 2016-2017.

Probele concursului de selecție:

 • Probă scrisă pentru evaluarea competențelor profesionale, durata de 60 minute și va conține: noțiuni privind: organe de mașini, transmiterea mișcării, măsurări tehnice și asamblări mecanice.
 • Probă scrisă pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba engleză, durata 60 minute și va conține: înțelegerea textului citit, vocabular, gramatică, producerea de mesaje scrise.

Punctajul final va fi compus din media punctajelor obținute:

 • scrisoarea de motivație; maxim 10 puncte
 • proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale; maxim 10 puncte;
 • proba scrisă pentru competențe lingvistice de comunicare în limba engleză; maxim 10 puncte;
 • media anului școlar încheiat 2016-2017; maxim 10 puncte;
 • media la purtare; maxim 10 puncte.

Candidații din medii defavorizate sau nevoi speciale vor beneficia de 1 punct în plus. Se vor selecta în ordinea mediilor câte 10 elevi de la fiecare calificare și câte 3 elevi de rezervă, în cazul în care, unii elevi selectați renunță din motive justificate.

Graficul desfășurării concursului de selecție:

 • Informarea elevilor 21.09 – 25.09.2017
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 27.09 – 02.10.2017
 • Evaluarea dosarelor de candidatură: 03.10.2017
 • Desfășurarea probelor: 04.10.2017
  • Ora 12.00–13.00 proba scrisă pentru atestarea competențelor de comunicare în limba engleză
  • Ora 13.00–14.00 proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale
 • Anunțarea rezultatelor: 05.10.2017
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor pentru probele scrise: 06.10.2017
 • Afișarea rezultatelor finale: 06.10.2017

Bibliografie pentru concurs:

Proba de evaluare a competențelor lingvistice la limba engleză:

 1. Career Paths – Mechanics – Jim D. Dearholt;
 2. Mission 1 – Virginia Evans;
 3. Upstream Upper-intermediate;
 4. Dictionar de termeni tehnici.

Proba de evaluare a competentelor profesionale:

 1. Auxiliar curricular „Tehnici de măsurare în domeniu” nivel 4, noiembrie 2008, autori: Tatiana Gheorghiu, Nicolae Constantin.
 2. Auxiliar curricular „Sisteme de transmitere a mișcării” nivel 4, noiembrie 2008, autori: Hancea Gheorghe, Manolea Mihaela.
 3. Auxiliar curricular „Asamblări mecanice”, nivel 4, 2006, Mărginean Carmen, Salai Maria.