15 Dec 2021

Rezultate selecție

Nume și prenumeREZULTAT
1Ciubuc ElenaADMIS
2Dumitru MihaiADMIS
3Filipovici FlorentinaADMIS
4Geladin AitenADMIS
5Luca Elena-GabrielaADMIS
6Mircea SorinaADMIS
7Mocanu IolandaADMIS
8Pocea CameliaADMIS
9Iordache SițaADMIS
10Roșu VasileADMIS

Comisia de selecție:
Președinte, Ana-Maria Burada
Evaluator, Murat Nejla
Evaluator, Gani Beinaz

15 Oct 2021

Descrierea proiectului 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012395

În anul școlar 2021-2022, Liceul de Marină Constanța implementează un nou proiect Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012395, în scopul perfecționării unui număr de 10 cadre didactice prin cursuri structurate organizate de furnizorul “Europass Teacher Academy” din Florența, Italia.

Activitățile de mobilitate vin în întâmpinarea nevoilor cadrelor didactice identificate: de a se adapta permanent noilor generații de elevi și provocări, de a extinde utilizarea noilor tehnologii pentru a angaja elevii în ore cat mai interesante, pentru a-i motiva pentru învățare și pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Pentru a aduce performanta în clasa la un alt nivel, cursurile Erasmus+ selectate vizează domenii de perfecționare privind:
– cunoștințe și abilități legate de utilizarea instrumentelor IT&C;
– abilități de comunicare într-o limbă străină;
– abilități necesare pentru a facilita predarea competențelor cheie ale secolului 21: creativitate, gândire critică, comunicare și colaborare.

Cursurile sunt:

  1. “ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom” – „TIC ca instrument pentru o clasă centrată pe elev”; locația: Florența, Italia.
  2. „Intensive English Language and Culture Course” – „Curs intensiv de limbă engleză și cultură”; locația: Florența, Italia.
  3. “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools” – “Cei 4C: creativitate, gândire critică, comunicare și colaborare în școli”; locația: Florența, Italia.

Proiectul de mobilitate a cadrelor didactice de la Liceul de Marină Constanța ține pasul cu schimbările sociale, economice și tehnologice, și oferă deschidere către inovare și bune practici.