14 Feb 2023

Calendarul selecției – grupul de elevi

 • afisarea calendarului selectiei participantilor elevi in perioada 14 – 16 februarie 2023: la aviziere, pe site-ul proiectului www.proiecte-erasmus.com;
 • depunerea dosarelor pentru inscrierea la concursul de selectie, 16 februarie – 24 februarie 2023
 • evaluarea dosarelor, 27 februarie 2022
 • sustinerea testului la limba engleza, 01 martie 2023
 • publicarea rezultatelor, 02 martie 2023
 • depunerea si rezolvarea contestatiilor 03 martie 2023
 • afisarea rezultatelor finale, 03 martie 2023
30 Nov 2022

Anunț selecție participanți

Liceul de Marină Constanta organizează concurs pentru selecția participanților din grupul țintă al proiectului 2022-1-RO01-KA121-SCH-000066676, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Obiectivul general al proiectului este perfecționarea a 8 cadre didactice prin cursuri structurate și dezvoltarea competentelor transversale și cheie a 10 elevi, în anul școlar 2022-2023.

Grup țintă: 8 cadre didactice și 10 elevi clasele a XI-a de la Liceul de Marina Constanta

Perioada de implementare a proiectului este 1 iunie 2022 – 31 august 2023.

Mobilitățile vor fi organizate în perioada 1 martie – 30 iunie 2023, în țări din Europa: Cehia, Turcia, Spania

Criterii de selecție cadre didactice:

 • Educație și formare;
 • Experiența profesională;
 • Competenţe lingvistice, limba engleză, nivel minim B1;
 • Motivația participării la mobilitatea Erasmus;
 • Diseminarea și valorizarea rezultatelor.

Criterii de selecție elevi:

 • Nivel educație, calităţi morale şi de comportament (media la purtare în anul școlar 2021-2022)
 • Competente academice (media generala a anului școlar 2021-2022)
 • Competenţe lingvistice, limba engleză, nivel minim A2;
 • Motivația participării la mobilitatea Erasmus

Conținutul dosarului de selecție – cadre didactice:

 • Cerere tip de înscriere la concursul de selecție;
 • Copie după CI;
 • Adeverință emisă de instituția de învățământ care să ateste încadrarea în grupul țintă;
 • Scrisoare de intenție care să conțină: motivația participării la selecție și un plan de diseminare și valorizare a rezultatelor perfecționării;
 • Fisa de auto(evaluare) și Raport / Curriculum Vitae care sa cuprindă formarea, experiența în ultimii 2 ani școlari încheiați și competențele lingvistice;

Conținutul dosarului de selecție – elevi:

 • Cerere tip de înscriere la concursul de selecție;
 • Copie după CI;
 • Adeverință emisă de instituția de învățământ (cu media generală și media la purtare 2021-2022)
 • Scrisoare de motivație – care sa conțină min 3 motive de participare și min 3 rezultate ale învățării așteptate;
 • Declarație părinți – acord privind participarea în proiect şi deplasarea în străinătate
 • Adeverință medicală – clinic sănătos
 • Documente care dovedesc apartenența la oportunități reduse

PARTICIPANȚI CU OPORTUNITĂȚI REDUSE

Oportunitățile reduse sunt definite în Strategia privind incluziunea și diversitatea din cadrul Erasmus+ și al Corpului european de solidaritate.

Bariere                                           Acte doveditoare:
Handicapuri                                adeverinte medicale
Probleme de sanatateadeverinte medicale
Sisteme de educatie si formare diferitedocumente de transfer scolar
Bariere socialecopii dupa certificate de nastere, deces, divort
Diferente culturaledocumente de imigratie
Bariere economice     bursa sociala, venit parinti
Bariere legate de discriminaredeclaratii privind discriminare legata de etnie, religie, handicap
Bariere geograficecopie CI

CALENDARUL SELECȚIEI – PARTICIPANȚII LA CURSURI DE FORMARE

 • anunț privind selecția în perioada 24 – 30 noiembrie 2022: la aviziere, pe site-ul proiectului www.proiecte-erasmus.com;
 • depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție, 05 – 15 decembrie 2022
 • evaluarea dosarelor, 17 decembrie 2022
 • publicarea rezultatelor, 18 decembrie 2022
 • depunerea și rezolvarea contestațiilor 19 decembrie 2022
 • afișarea rezultatelor finale, 19 decembrie 2022

Comisia de selecție:               

 • Președinte comisie, Mircea Sorina
 • Evaluator, Filipovici Florentina
 • Evaluator, Gani Beinaz