24 Sep 2019

Descrierea Proiectului 2019-1-RO01-KA102-062783

Prin proiectul Erasmus+ “Experientă europeană – șansă pentru succes în carieră” nr. 2019-1-RO01-KA102-062783 care se derulează în anul școlar 2019-2020, Liceul de Marină Constanța își propune să crească calitatea formarii profesionale a elevilor in domeniile mecanică si electromecanică prin stagii de practică în context european, pentru a răspunde nevoii angajatorilor din industria locală a întreprinderilor de construcții navale și transport naval.

Participantii sunt 18 elevi clasele a X-a de la Liceul de Marina Constanta:
-9 elevi se profesionalizează în domeniul de pregătire de baza, Mecanică
-9 elevi se profesionalizează în domeniul de pregătire de baza, Electromecanică

Organizația de primire este IES Politechnico Hermenegilde Lanz, un liceu cu tradiție în formarea profesionala în Granada, Spania. Aceasta va asigura formarea celor 18 elevi români în atelierele de profil ale instituției, utilizând bunele practici de instruire practică. Organizația intermediara MEP Europrojects va organiza sejurul și programul cultural în Spania.

Pe parcursul stagiului, elevii își vor dezvolta competențe din Standardele de Pregătire Profesională ale calificărilor, îndrumați de tutorii de practică de la IES Politechnico Hermenegilde Lanz. Acordurile de învățare-ECVET și angajamentele de calitate stabilite, vor asigura calitatea în mobilitate. Ei își vor dezvolta competențe personale (adaptabilitate, comunicare lingvistică și multiculturală) și își vor cultiva respectul pentru valori universale (deschidere, demnitate umana).

Rezultate așteptate ale proiectului sunt: 18 elevi formați în context European, în mecanică și electromecanică, 18 portofolii ECVET, proceduri de implementare îmbunătățite, CDL-curriculum pentru instruirea practica, domeniile Electromecanică si Mecanică actualizate, un ghid de practică clasa a X-a.

Pe termen mediu, asteptam ca participanții să obțină rezultate academice în creștere cu 3%, iar atragerea către carieră să crească cu 20%.

Pe termen lung asteptăm ca, prin implementarea exemplelor de bună practică spaniole în activitatea curentă a școlii noastre, să îmbunătățim învățarea bazată pe muncă și să răspundem în măsură mai mare la cerințele pieței muncii.