29 Dec 2015

Pregătirea participanților

Planificarea pregătirii pedagogice

Nr. crt. Tema si activitati Metode si mijloace Nr. ore
1 Pedagogia stagiului: informaţii despre organizaţia de primire, locul de formare, aspecte specifice de comunicare, recomandări referitoare la modalitatea de desfăşurare a practicii, prevenirea riscurilor, obligațiile participantului, riscurile acoperite de asigurări; Prezentare in PPT
Accesari site-uri parteneri
Discutii privind activitatile de formare
3h
2 Prezentarea generală a Programului Erasmus+;
Prezentarea proiectului cu numărul 2015-1-RO01-KA102-014645 (scop si obiective, activitati, programul de formare, rezultate, finanţare, destinaţia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor);
Prezentarea programului si a proiectului in PPT 2h
3 Prezentarea sintetică a contractului de finanţare a proiectului;
Prezentarea contractului pentru mobilitate si semnarea acestuia în 2 exemplare originale;
Prezentarea contractelor de finantare si de mobilitate 2h
4 Prezentarea şi semnarea în 4 exemplare a acordului de formare;
Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea şi recunoașterea rezultatelor învătării dobândite;
Model Acord de formare
Discutii privind evaluarea, validarea si certificarea; Studii de caz
2h
5. Prezentarea chestionarului UE online. Chestionarul UE online 1h

Planificarea pregătirii la limba engleză

No. Topic Content Type of activities Hours
1 Tools – preliminary test
– general tools
– power tools
– specialised tools
– describing the functions of tools
– written test
– reading
– vocabulary: matching tools with their definitions
2h
2 Materials and measurement
Elements of electricity
– types of materials
– measurements
-elements of electricity: voltage, current, ohm etc.
– present tense passive
– reading
– vocabulary: matching exercise and definitions
– use of present tense passive in definitions
3h
3 Types of wire and wire codes – types of wires
-wire codes
– reading
– speaking
– vocabulary
– listening
2h
4 Wire connectors and electrical connectors; wiring a plug – wire connectors: twist-on connectors; grounding connectors; push-in connector; crimp-on connector
– post connectors, blade connectors, ring and spade terminals, solderless connectors, plug and socket connectors etc.
– clasifying connectors and describing their functions
– reading
– vocabulary practice
– oral presentation of connectors
3h
5 Panels and subpanels; Conduit systems – panels and subpanels: main service panel; cut off; overcurrent; source; load; ground point; neutral conductor; bonding; feeder cable
– non-metallic tubing; electrical mettalic tubing; flexible conduits; conduit tubing; routes
-vocab
-reading
-oral presentation
2h
6 Fuses and circuit breakers, and balancing the load – fuses and circuit breakers: electrical supply; cartridge fuse; plug fuse; circuit breaker and single and double pole breaker; electrical load; amperage, parity -vocab
-reading
-oral presentation
2h
7 Receptacles and receptacle boxes – receptacle boxes; outlet boxes; pancake and cut-in boxes; handy boxes; integral nail boxes; overcrowded wires; weatherproof; slot; single outlet; grounding pin; grounding slot -vocab
-reading
-oral presentation
3h
8 Switches: switch boxes and types of switches – single gang, two gang and three gang boxes; coverplate; box extender; grounding screw; single ople switch; three-way switch; toggle switch; timer and dimmer switch; pilot light switch  – reading
-matching vocabulary
-discussion
2h
9 Lights and induced voltage – buzzing; socket; corroding; ballast; single pin bulb; incandescent; fluorescent; output bulbs; lightning; static electricity – reading
-matching vocabulary
-discussion
3h
10 Electrical safety at home and at work – safety equipment and rules
– safety signs/symbols
– the imperative
– must not; it’s forbidden
– understanding rules 2h
11 Revision – revising terms  – reading
-matching vocabulary
-discussion
4h
12 Revision and final evaluation  written test 2h

Planificarea pregătirii inetrculturale

Nr. crt. Tema si activitati Metode si mijloace Nr. ore
1 Prezentarea cadrului natural al Spaniei: asezare geografica, vecini, relief, clima, hidrografie, vegetatie si resurse naturale

Demografie – istorie demografica, structura etnica, confesionala si lingvistica

Prezentari PPT

Accesari wikipedia si site-uri

Discutii

2h

 

2 Sistemul de orase al Spaniei. Turismul; locuri din patrimoniul mondial UNESCO

Educatia in Spania. Cultura si personalitati culturale.

Prezentari

Accesari wikipedia si site-uri

Discutii

2h

 

3 Evaluare-prezentare de referate. Prezentari referate

 

1h