14 Aug 2018

Anunț concurs de selecție

Concurs de selecție a participanților in cadrul proiectului Erasmus+
”Metode inovative si bune practici pentru performanta in educatie”
Nr. de contract 2018-1-RO01-KA101-048486

Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru selecția participanților – 8 cadre didactice din grupul țintă al proiectului “Metode inovative si bune practici pentru performanta in educatie”, cu numărul de contract: 2018-1-RO01-KA101-048486, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Perioada de implementare a proiectului este 1 iunie 2018 – 31 mai 2019 si are un buget de 17435 euro.

Partenerii, furnizorii de cursuri sunt:

 • ENJOY ITALY, Italia
 • Tellus Education Group, UK

Conditiile de participare la proiect si responsabilitati:

 • sa fie profesori titulari la Colegiul Tehnic de Marina „Al.I.Cuza”;
 • sa cunoasca o limbă străină conform prevederii din proiect, nivel min B1;
 • sa aibe competente de operare PC;
 • sa depuna dosarul de candidatură, complet și corect întocmit;
 • sa elaboreze un plan propriu de diseminare si valorizare a experientei de mobilitate;
 • sa respecte programul de pregatire lingvistica, pedagogica si culturala care se va desfasura anterior perioadei de mobilitate;
 • sa participe la mobilitatea de formare transnațională a proiectului în conformitate cu clauzele contractuale;
 • sa elaboreze raportul individual de mobilitate;
 • sa completeze chestionarul individual conform formularului CE, in termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate;
 • sa se implice activ in activitatile de diseminare si valorizare in conformitate cu planul de diseminare si valorizare a experientei dobandite in cadrul proiectului

Criterii de selectie:

 1. Experienta profesionala:
  • in activitatea manageriala la nivelul scolii: director, responsabilitati la nivelul unitatii de invatamant;
  • in pregatirea elevilor pentru concursuri si olimpiade scolare;
  • in proiecte extracurriculare/ voluntariat;
  • in proiecte educationale cu finantare UE;
 2. Educatie si formare: specializare, grade didactice, perfectionare;
 3. Competenţe personale:
  • lingvistice limba engleză, nivel minim B1;
  • digitale (Word, Excel, PPT, Internet);
 4. Implicare in activitati stiintifice si metodologice: publicatii, participari la conferinte/ seminarii/ simpozioane;
 5. Motivaţie (nevoia de formare) si intentia candidatului de a utiliza in școală competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare.

Criteriu de departajare intre candidati: Calitatea planului de diseminare si exploatare a rezultatelor.

Continutul dosarului de selectie:

 1. Cerere tip de inscriere la concursul de selectie, cu optiuni pentru 2 cursuri;
 2. Copie dupa CI;
 3. Adeverinta emisa de institutia de invatamant care sa ateste incadrarea in grupul tinta;
 4. Scrisoare de intenție in care se vor mentiona:
  • date de identificare a candidatului;
  • motivatia participarii;
  • modul în care candidatul își propune să utilizeze in școală competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare/plan de diseminare si de exploatare a rezultatelor proiectului;
 5. Curriculum Vitae Europass – în limba română si acte care dovedesc formarea, experienta si competentele personale, in ultimii 2 ani scolari incheiati, datat si semnat de catre candidat.

Calendarul selectiei:

 • anunt privind selectia: la aviziere, pe site-ul scolii www.colegiuldemarina.ro si al proiectului www.proiecte-erasmus.com in perioada 13 august – 21 august 2018;
 • depunerea dosarelor pentru inscrierea la concursul de selectie, 22 – 27 august 2018
 • evaluarea dosarelor, 28 – 29 august 2018
 • publicarea rezultatelor, 29 august 2018
 • depunerea contestatiilor 29 august 2018
 • rezolvarea contestatiilor, 30 august 2018
 • afisarea rezultatelor finale, 31 august 2018

Comisia de selectie:

 • Presedinte, Ana-Maria Burada
 • Membru, Gani Beinaz
 • Membru, Filip Simona

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

10 Aug 2018

Descrierea Proiectului 2018-1-RO01-KA101-048486

Beneficiar: Colegiul Tehnic de Marina “Alexandru Ioan Cuza”
Titlul proiectului: Metode inovative si bune practici pentru performanta in educatie
Perioada proiectului: 1 iunie 2018 – 31 mai 2019
Parteneri:
– ENJOYITALY, Italia
– Tellus Education Group, UK
Obiectivul general al proiectului: stimularea imbunatatirii calitatii educatiei la Colegiul Tehnic de Marina “Al.I.Cuza” prin cursuri de perfectionare continua in context european a personalului didactic si de conducere care sa duca la cresterea motivarii elevilor pentru invatare.
Participantii sunt 8 cadre didactice:
– 2 cadre didactice din conducerea scolii vor participa la cursul “Conducerea scolii in practica” in perioada 27 noiembrie – 01 decembrie 2018 in Italia, furnizorul de curs este organizatia Enjoy Italy;
– 3 cadre didactice vor participa la cursul “Invatarea bazata pe proiecte si pe competente: metode si instrumente inovative si eficiente”, in perioada 27 noiembrie – 01 decembrie 2018 in Italia, furnizorul de curs este organizatia Enjoy Italy;
– 3 cadre didactice vor participa la cursul “Inovare si creativitate in predare” in perioada 11-17 noimbrie 2018 in UK, furnizor de curs organizatia Tellus Education Group.
Rezultate preconizate:
– 8 cadre didactice perfectionate profesional in context european, imbunat carierei profesionale;
– 1 brosura cu proiecte didactice;
– practici de formare profesionala continua;
– proceduri pentru proiect: de selectie a participantilor, de implementare in curriculum a RI.
Impactul asteptat:
– cresterea rezultatelor academice ale elevilor in 2018-2019 cu 5% ca urmare a dezvoltarii competentelor cadrelor didactice;
– implicarea mai activa a elevilor din grupuri dezavantajate in procesul instructiv-educativ; tinta: 100%.