10 Aug 2018

Descrierea Proiectului 2018-1-RO01-KA101-048486

Beneficiar: Colegiul Tehnic de Marina “Alexandru Ioan Cuza”
Titlul proiectului: Metode inovative si bune practici pentru performanta in educatie
Perioada proiectului: 1 iunie 2018 – 31 mai 2019
Parteneri:
– ENJOYITALY, Italia
– Tellus Education Group, UK
Obiectivul general al proiectului: stimularea imbunatatirii calitatii educatiei la Colegiul Tehnic de Marina “Al.I.Cuza” prin cursuri de perfectionare continua in context european a personalului didactic si de conducere care sa duca la cresterea motivarii elevilor pentru invatare.
Participantii sunt 8 cadre didactice:
– 2 cadre didactice din conducerea scolii vor participa la cursul “Conducerea scolii in practica” in perioada 27 noiembrie – 01 decembrie 2018 in Italia, furnizorul de curs este organizatia Enjoy Italy;
– 3 cadre didactice vor participa la cursul “Invatarea bazata pe proiecte si pe competente: metode si instrumente inovative si eficiente”, in perioada 27 noiembrie – 01 decembrie 2018 in Italia, furnizorul de curs este organizatia Enjoy Italy;
– 3 cadre didactice vor participa la cursul “Inovare si creativitate in predare” in perioada 11-17 noimbrie 2018 in UK, furnizor de curs organizatia Tellus Education Group.
Rezultate preconizate:
– 8 cadre didactice perfectionate profesional in context european, imbunat carierei profesionale;
– 1 brosura cu proiecte didactice;
– practici de formare profesionala continua;
– proceduri pentru proiect: de selectie a participantilor, de implementare in curriculum a RI.
Impactul asteptat:
– cresterea rezultatelor academice ale elevilor in 2018-2019 cu 5% ca urmare a dezvoltarii competentelor cadrelor didactice;
– implicarea mai activa a elevilor din grupuri dezavantajate in procesul instructiv-educativ; tinta: 100%.