03 Mar 2023

Rezultate selecție elevi

Nr. crt.ParticipantClasaRezultat
1ERASMUSLMC12 (Apostolescu Lucian Ștefan)XI DAdmis
2ERASMUSLMC5 (Bobu Andrei)XI AAdmis
3ERASMUSLMC3 (Dedov Nichita)XI CAdmis
4ERASMUSLMC9 (Grecică-Brȃnzea Claudiu-Ionuț)XI BAdmis
5ERASMUSLMC2 (Moise Bogdana-Anamaria)XI BAdmis
6ERASMUSLMC6 (Nikveș Hazar)XI AAdmis
7ERASMUSLMC13 (Petre Andreea Elena)XI DAdmis
8ERASMUSLMC10 (Prică Iuliana-Gabriela)XI AAdmis
9ERASMUSLMC7 (Răileanu Roberto-Florian)XI AAdmis
10ERASMUSLMC4 (Rîciu Robert)XI AAdmis
11ERASMUSLMC11 (Țăranu Paul Mario)XI DAdmis
12  ERASMUSLMC1 (Faic Ayan Levent)XI BRezervă
13ERASMUSLMC8 (Aedin Amir)XI BRezervă
14 Feb 2023

Calendarul selecției – grupul de elevi

 • afisarea calendarului selectiei participantilor elevi in perioada 14 – 16 februarie 2023: la aviziere, pe site-ul proiectului www.proiecte-erasmus.com;
 • depunerea dosarelor pentru inscrierea la concursul de selectie, 16 februarie – 24 februarie 2023
 • evaluarea dosarelor, 27 februarie 2022
 • sustinerea testului la limba engleza, 01 martie 2023
 • publicarea rezultatelor, 02 martie 2023
 • depunerea si rezolvarea contestatiilor 03 martie 2023
 • afisarea rezultatelor finale, 03 martie 2023
24 Nov 2022

Anunț selecție participanți

Liceul de Marină Constanta organizează concurs pentru selecția participanților din grupul țintă al proiectului 2022-1-RO01-KA121-SCH-000066676, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Obiectivul general al proiectului este perfecționarea a 8 cadre didactice prin cursuri structurate și dezvoltarea competentelor transversale și cheie a 10 elevi, în anul școlar 2022-2023.

Grup țintă: 8 cadre didactice și 10 elevi clasele a XI-a de la Liceul de Marina Constanta

Perioada de implementare a proiectului este 1 iunie 2022 – 31 august 2023.

Mobilitățile vor fi organizate în perioada 1 martie – 30 iunie 2023, în țări din Europa: Cehia, Turcia, Spania

Criterii de selecție cadre didactice:

 • Educație și formare;
 • Experiența profesională;
 • Competenţe lingvistice, limba engleză, nivel minim B1;
 • Motivația participării la mobilitatea Erasmus;
 • Diseminarea și valorizarea rezultatelor.

Criterii de selecție elevi:

 • Nivel educație, calităţi morale şi de comportament (media la purtare în anul școlar 2021-2022)
 • Competente academice (media generala a anului școlar 2021-2022)
 • Competenţe lingvistice, limba engleză, nivel minim A2;
 • Motivația participării la mobilitatea Erasmus

Conținutul dosarului de selecție – cadre didactice:

 • Cerere tip de înscriere la concursul de selecție;
 • Copie după CI;
 • Adeverință emisă de instituția de învățământ care să ateste încadrarea în grupul țintă;
 • Scrisoare de intenție care să conțină: motivația participării la selecție și un plan de diseminare și valorizare a rezultatelor perfecționării;
 • Fisa de auto(evaluare) și Raport / Curriculum Vitae care sa cuprindă formarea, experiența în ultimii 2 ani școlari încheiați și competențele lingvistice;

Conținutul dosarului de selecție – elevi:

 • Cerere tip de înscriere la concursul de selecție;
 • Copie după CI;
 • Adeverință emisă de instituția de învățământ (cu media generală și media la purtare 2021-2022)
 • Scrisoare de motivație – care sa conțină min 3 motive de participare și min 3 rezultate ale învățării așteptate;
 • Declarație părinți – acord privind participarea în proiect şi deplasarea în străinătate
 • Adeverință medicală – clinic sănătos
 • Documente care dovedesc apartenența la oportunități reduse

PARTICIPANȚI CU OPORTUNITĂȚI REDUSE

Oportunitățile reduse sunt definite în Strategia privind incluziunea și diversitatea din cadrul Erasmus+ și al Corpului european de solidaritate.

Bariere                                           Acte doveditoare:
Handicapuri                                adeverinte medicale
Probleme de sanatateadeverinte medicale
Sisteme de educatie si formare diferitedocumente de transfer scolar
Bariere socialecopii dupa certificate de nastere, deces, divort
Diferente culturaledocumente de imigratie
Bariere economice     bursa sociala, venit parinti
Bariere legate de discriminaredeclaratii privind discriminare legata de etnie, religie, handicap
Bariere geograficecopie CI

CALENDARUL SELECȚIEI – PARTICIPANȚII LA CURSURI DE FORMARE

 • anunț privind selecția în perioada 24 – 30 noiembrie 2022: la aviziere, pe site-ul proiectului www.proiecte-erasmus.com;
 • depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție, 05 – 15 decembrie 2022
 • evaluarea dosarelor, 17 decembrie 2022
 • publicarea rezultatelor, 18 decembrie 2022
 • depunerea și rezolvarea contestațiilor 19 decembrie 2022
 • afișarea rezultatelor finale, 19 decembrie 2022

Comisia de selecție:               

 • Președinte comisie, Mircea Sorina
 • Evaluator, Filipovici Florentina
 • Evaluator, Gani Beinaz                
11 Sep 2022

Descrierea proiectului 2022-1-RO01-KA121-SCH-000066676

Liceul de Marină Constanta implementează în perioada 1 iunie 2022 – 31 august 2023 proiectul numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000066676, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Obiectivele proiectului:

 • Perfecționarea profesională a 8 persoane din personalul școlii în noi tehnologii, noi metode de predare-învățare și de organizare a activităților scolii, prin cursuri structurate, 2022-2023
 • Dezvoltarea competențelor cheie și a abilităților transversale (gândire critică, creativitate, spirit umanitar) a 10 elevi în mediu internațional, pentru succes în educație și pregătire pt viață și carieră

Grupurile țintă:

 • 10 elevi clasele a XI-a, care vor desfășura o activitate de grup la școala din Istanbul, Turcia. În grup vor fi incluși elevi cu oportunități reduse cauzate de: probleme de sănătate, diferențe culturale, bariere legate de sistemele de educație și formare, sociale, economice, geografice, discriminatorii)
 • 8 persoane (cadre didactice și didactic auxiliar) în mobilitate la cursuri de formare

Standarde de calitate de bază-priorități Erasmus+:

 • Incluziune și diversitate
 • Sustenabilitate și responsabilitatea față de mediu
 • Educație digitală
 • Participarea activă la rețeaua organizațiilor Erasmus

Partenerii sunt:

 • furnizorii de cursuri: Europass Academy of Creativity, Barcelona Spania, ITC International Praga Republica Cehă, Euromentor Education and Training, Barcelona Spania
 • școala de primire a grupului de elevi – Bahçeşehir Atatürk Anatolian High School

Activitățile proiectului:

 • Informarea grupurilor țintă
 • Selecția participanților
 • Pregătirea pedagogică, lingvistică, logistică și interculturală
 • Organizarea stagiilor: rezervarea cursurilor, cooperarea privind activitățile elevilor, elaborarea documentelor de mobilitate (contracte financiare, de mobilitate și Europass), rezervări și achiziții: cazare, bilete de transport, asigurări
 • Mobilități:
  • Stagii de perfecționare a 8 profesori prin cursuri structurate: aprilie, mai 2023
  • Activități de grup a 10 elevi pt dezvoltarea unor competențe cheie și transversale, mai 2023
 • Diseminarea rezultatelor
 • Monitorizarea și evaluarea proiectului
 • Raportare

Mobilitățile vor fi organizate în fluxuri: 3 fluxuri pentru 8 persoane staf și 1 flux de 10 elevi

Cursuri:

 • Încurajarea gândirii creative
 • Instrumente de educație digitală pentru profesori: web2.0
 • TIC în educație
 • O școală europeană pentru toți copiii

Activitățile grupului de copii:

 • Prezentări ale școlilor partenere Liceul de Marina Constanta și Liceul Bahçeşehir Atatürk Anatolian din Istanbul
 • Prezentări privind incluziunea elevilor migranți (sirieni, ucrainieni) în activitatea de învățare și evaluare
 • Prezentare comparativă a programelor de matematică
 • Lecții de istoria Turciei în realitatea virtuală
 • Concurs de jocuri video în Living Lab
 • Experimentare în laboratorul de robotică
 • Campionat de baschet
 • Vizitarea Muzeului de Marină din Istanbul
 • Vizitarea palatului Dolmabahce din Istanbul
 • Vizitarea acvariului
 • Vizitarea moscheii Agia Sofia și a Sultanului Ahmed din Istanbul

Rezultate așteptate

 • Grup elevi: 10 elevi cu competente cheie (comunicare, digitale) și abilități transversale (gândire critică, creativitate, spirit umanitar) îmbunătățite; Album/film al activităților; Înregistrări pe temele activităților: interculturalitate, digitalizare, migrație.
 • Personalul școlii: 8 persoane perfecționate în tehnici de predare digitale, în dezvoltarea gândirii creative a elevilor, în mecanisme de sprijinire a incluziunii; Prezentări în PowerPoint / broșură cu noile metode și tehnici de predare-învățare.

Impactul așteptat:

 • îmbunătățirea rezultatelor academice ale elevilor in 2022-2023 cu 5% ca urmare a dezvoltării competențelor cadrelor didactice;
 • implicarea mai activă a tuturor elevilor școlii din grupuri dezavantajate în procesul instructiv-educativ.