11 Nov 2019

Rezultatele Selecției

Electromecanică

Nr. Nume, prenume Media
1 Băică Marian-Cosmin ADMIS
2 Elisei Costin-Georgian ADMIS
3 Ifrim Nicolae-Valentin ADMIS
4 Jipa Florin-Sebastian ADMIS
5 Leca Dorel ADMIS
6 Oaie Răzvan-Andrei ADMIS
7 Scripcariu Marian ADMIS
8 Ștefan Silviu ADMIS
9 Tudor Sebastian-Gabriel ADMIS
10 Scripcaru Andrei-Cosmin REZERVA
11 Amet Iașar REZERVA

Mecanică

1 Cojanu Costin ADMIS
2 Frățilă Daniel-Ionuț ADMIS
3 Huțanu Iulian ADMIS
4 Osman Emre ADMIS
5 Sima Mario-Nicolae ADMIS
6 Spiridon Iuliana-Petronela ADMIS
7 Șoancă Andrei-Ștefan ADMIS
8 Taragan Eugeniu ADMIS
9 Terente Cosmin-Alexandru ADMIS
10 Bornaz Ana-Maria REZERVA
11 Carauș Maxim REZERVA

Comisia de selecție:

 • Mocanu Iolanda
 • Luca Gabriela
 • Juguleanu Mariana
 • Filipovici Florentina
 • Zama Irina
 • Mircea Sorina
10 Oct 2019

Concurs de selecție a participanților

Liceul de Marină Constanța organizează concurs pentru selecția elevilor din grupul țintă al proiectului “Experiență europeană – șansă pentru success în carieră”, cu numărul de contract: 2019-1-RO01-KA102-062783, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, care va fi alcătuit din:

 • 9 elevi clasa a X-a domeniul de pregătire
 • 9 elevi clasa a X-a domeniul de pregătire Electromecanică

Criterii de eligibilitate a candidaților:

 • Calitatea de elev, clasa a X-a, domeniile Mecanică si
 • Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică;
 • Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit.

Criterii de selecţie a candidaţilor:

 • Competenţe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă;
 • Competenţe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba scrisă, nivel minim A1;
 • Nivel educație, calităţi morale şi de comportament evaluate prin media generală și media la purtare în anul școlar încheiat 2018-2019;
 • Motivaţie pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin interviu.

Conţinutul dosarului de candidatură:

 • Cerere de înscriere către directorul unității școlare;
 • Copie după Cartea de identitate a candidatului;
 • Adeverință elev care prezintă situația școlară în anul școlar precedent: media generală și media la purtare în anul școlar 2018-2019;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 • Acordul părinților/tutorelui legal.

Înscrierea candidaților: dosarul de candidatură se va depune și înregistra la secretariatul școlii, în perioada prevazută în calendar.

Evaluarea dosarului de candidatura

 • Existenta tuturor documentelor
 • Nivelul educație, calităţi morale şi de comportament vor fi evaluate prin media la purtare (min 9,50) și prin media generală în anul școlar încheiat, 2018-2019.

Probele concursului de selecţie:

 • Probă scrisă pentru evaluarea competenţelor profesionale, durata de 50 minute și va conține:
  • Mecanica (XC, XD): Reprezentarea pieselor mecanice, Lacatuserie generala, Organe de mașini;
  • Electromecanica (XB): Desen tehnic, Tehnologia lucrarilor mecanice, Circuite electrice, Masurari neelectrice si electrice;
 • Probă scrisă pentru evaluarea competenţelor lingvistice la limba engleză, durata 50 minute și va conține: întelegerea textului citit, vocabular, gramatică, producerea de mesaje scrise.
 • Interviu pentru evaluarea motivației de participare la proiectul Erasmus+, Mobilitate VET:
  • Precizarea motivatiei de participare la proiect
  • Anticiparea beneficiilor personale ca urmare a mobilității educaționale
  • Anticiparea modului de utilizare in viitor (studii si cariera) a competențelor dobândite/îmbunătățite prin participarea la proiect

Punctajul final va fi compus din media punctajelor obținute:

 • interviul; maxim 10 puncte
 • proba scrisă pentru atestarea competenţelor profesionale; maxim 10 puncte;
 • proba scrisă pentru competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză; maxim 10 puncte,
 • media anului școlar incheiat 2018-2019; maxim 10 puncte
 • media la purtare: maxim 10 puncte;

Candidații din medii defavorizate sau nevoi speciale vor beneficia de 1 punct în plus. Se vor selecta în ordinea mediilor câte 9 elevi de la fiecare domeniu de formare profesionala și cate 2 elevi de rezervă.

Graficul desfășurării concursului de selecție:
Informarea si implicarea elevilor 10.09 – 30.10.2019
Depunerea dosarelor de candidatură: 10.10-16.10.2019
Evaluarea dosarelor de candidatură: 17.10.2017
Desfășurarea probelor: 29-30.10.2017
-29.10.2019 ora 12.30-13.20 proba scrisă pentru atestarea competențelor de comunicare în limba engleză
-29.10.2019 ora 13.30-14.20 proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale
-30.10.2019 ora 12.30-14.30 interviu pentru evaluarea motivatiei de participare la proiectul Erasmus+, mobilitate VET (Vocational Education and Training – educatie si formare profesionala),
Anunţarea rezultatelor: 31.10.2019
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru probele scrise: 31.10.2019
Afişarea rezultatelor finale: 01.11.2019

Informații și pe site-ul școlii www.liceuldemarinaconstanta.ro și al proiectului: www.proiecte-erasmus.com

Bibliografie
“English, my love”, manual clasa a IX-a
“Domeniul electric” manual clasa a IX-a
“Domeniul mecanic” manual clasa a IX-a