10 Oct 2015

Descrierea Proiectului 2015-1-RO01-KA102-014645

logo - Copy medium

“Competențe tehnice pentru viitoarele locuri de muncă”
“Technical skills for the future jobs”

În anul școlar 2015-2016, Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” implementează proiectul Erasmus+ „Competențe tehnice pentru viitoarele locuri de muncă” finantat din fonduri ale UE, prin care își propune să sprijine formarea profesională a 24 de elevi ai școlii într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului răspunde nevoii de îmbunătățire a formării de specialitate în domeniile întreținerii instalațiilor electrice și a circuitelor electronice, în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea studiilor și a șanselor în carieră, prin oportunitatea cooperării internaționale și a mobilității în scop educațional.
Partenerii care ne susțin sunt instituții spaniole care activează în domeniul educației și formării profesionale: Instituto de Educación Secundaria Politechnico Hermenegildo Lanz Granada, Spania și M.E.P. Europrojects Granada.
Grupul țintă va fi alcătuit din: 12 elevi clasa a XII-a calificarea Tehnician în instalații electrice și 12 elevi clasa a XI-a calificarea Tehnician electromecanic care vor desfașura stagii de formare profesională de 2 săptămani, în perioada 22.02.2016 – 04.03.2016 respectiv de 3 săptămani, în perioada 9.05.2016 – 27.05.2016, la liceul spaniol IES Virgen de las Nieves din Granada.
Rezultatele așteptate ale proiectului se vor concretiza în: dezvoltarea la nivel european a competențelor profesionale și personale a celor 24 de participanți, un parteneriat cu instituții din domeniul educației și formării profesionale din Spania care să susțină mobilitatea în scop educațional, documente de mobilitate ECVET (Sistemul European de Credite pentru Educația și Formarea Profesională) ghid de bună practică care va contine lucrari realizate în plasamentul european,  articol “Impactul proiectului asupra calității formării profesionale la Colegiul Tehnic de Marină”, înregistrari ale experiențelor de mobilitate pe site-ul proiectului, etc.
Proiectul consolidează drumul școlii spre cooperarea internațională în domeniul formării profesionale și permite o mai bună corelare între oferta educațională și cererea forței de muncă.

Disclaimer: Această prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorului.
AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.