10 Oct 2015

Anunț concurs de selecție

Proiect Erasmus+
Competențe tehnice pentru viitoarele locuri de muncă
Nr. contract: 2015-1-RO01-KA102-014645

Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza”organizează concurs pentru selecția elevilor din grupul țintă al proiectului, care va fi alcătuit din:
12 elevi clasa a XI-a A calificarea Technician electromecanic
12 elevi clasa a XII-a A calificarea Tehnician în instalații electrice

Criterii de eligibilitate și de selecţie a candidaţilor:

 • Calitatea de elev, clasa a XI-a, specializarea Tehnician electromecanic și clasa a XII-a specializarea Tehnician în instalații electrice
 • Starea de sănătate
 • Competenţe profesionale în domeniu;
 • Competenţe lingvistice în limba engleză, nivel minim A2 constatat la selectie;
 • Nivel educație, calităţi morale şi de comportament;
 • Motivaţie pentru participare la stagiul de formare european.

Conţinutul dosarului de candidatură:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copie după Cartea de identitate
 3. CV în format Europass în limba engleză
 4. Scrisoare de motivație
 5. Recomandare din partea dirigintelui
 6. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu menţiunea „clinic sănătos”
 7. Acordul părinților/tutorelui legal pentru participanții minori.

Probele concursului de selecţie:
Probă scrisă – competenţe profesionale
Probă scrisă – competenţe lingvistice

Punctajul final va fi compus din suma punctajelor obținute în urma analizei scrisorii de motivație, a CV-ului, a evaluarii probei scrise pentru atestarea competenţelor profesionale și a evaluarii probei scrise pentru competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză.

Graficul desfasurarii concursului de selectie:
Depunerea dosarelor de candidatură în perioada 05-15.10.2015, la Secretariatul școlii.
Evaluarea dosarelor de candidatura: 16.10.2015
Desfășurarea concursului de selecție: 21.10.2015
Ora 08.00–10.00 proba scrisă pentru atestare competențe de comunicare în limba engleză
Ora 12.00– 4.00 proba practică pentru atestare competențe profesionale
Anunţarea rezultatelor: 23.10.2015, ora 11.00
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 23.10.2015
Afişarea rezultatelor finale: 26.10.2015, ora 14.00

Bibliografie pentru concurs:

Clasa a XI-a
1. Auxiliar curricular „Circuite electronice” nivel 3, Carmen Gheată
2. Auxiliar curricular „Circuite electronice analogice” nivel 2, Mirela Lie

Clasa a XII-a
1. Auxiliar curricular „Intreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice”, nivel 3, Cișman A.
2. Auxiliar curricular „Masini electrice”, nivel 3, Tatiana Bălășoiu

Responsabil proiect,
Iolanda Mocanu

Disclaimer: Această prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorului.
AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.

Anunt selectie 1 Anunt selectie 2