05 Dec 2022

Descrierea proiectului 2022-1-RO01-KA121-SCH-000066676

Liceul de Marină Constanta implementează în perioada 1 iunie 2022 – 31 august 2023 proiectul numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000066676, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Obiectivele proiectului:

 • Perfecționarea profesională a 8 persoane din personalul școlii în noi tehnologii, noi metode de predare-învățare și de organizare a activităților scolii, prin cursuri structurate, 2022-2023
 • Dezvoltarea competențelor cheie și a abilităților transversale (gândire critică, creativitate, spirit umanitar) a 10 elevi în mediu internațional, pentru succes în educație și pregătire pt viață și carieră

Grupurile țintă:

 • 10 elevi clasele a XI-a, care vor desfășura o activitate de grup la școala din Istanbul, Turcia. În grup vor fi incluși elevi cu oportunități reduse cauzate de: probleme de sănătate, diferențe culturale, bariere legate de sistemele de educație și formare, sociale, economice, geografice, discriminatorii)
 • 8 persoane (cadre didactice și didactic auxiliar) în mobilitate la cursuri de formare

Standarde de calitate de bază-priorități Erasmus+:

 • Incluziune și diversitate
 • Sustenabilitate și responsabilitatea față de mediu
 • Educație digitală
 • Participarea activă la rețeaua organizațiilor Erasmus

Partenerii sunt:

 • furnizorii de cursuri: Europass Academy of Creativity, Barcelona Spania, ITC International Praga Republica Cehă, Euromentor Education and Training, Barcelona Spania
 • școala de primire a grupului de elevi – Bahçeşehir Atatürk Anatolian High School

Activitățile proiectului:

 • Informarea grupurilor țintă
 • Selecția participanților
 • Pregătirea pedagogică, lingvistică, logistică și interculturală
 • Organizarea stagiilor: rezervarea cursurilor, cooperarea privind activitățile elevilor, elaborarea documentelor de mobilitate (contracte financiare, de mobilitate și Europass), rezervări și achiziții: cazare, bilete de transport, asigurări
 • Mobilități:
  • Stagii de perfecționare a 8 profesori prin cursuri structurate: aprilie, mai 2023
  • Activități de grup a 10 elevi pt dezvoltarea unor competențe cheie și transversale, mai 2023
 • Diseminarea rezultatelor
 • Monitorizarea și evaluarea proiectului
 • Raportare

Mobilitățile vor fi organizate în fluxuri: 3 fluxuri pentru 8 persoane staf și 1 flux de 10 elevi

Cursuri:

 • Încurajarea gândirii creative
 • Instrumente de educație digitală pentru profesori: web2.0
 • TIC în educație
 • O școală europeană pentru toți copiii

Activitățile grupului de copii:

 • Prezentări ale școlilor partenere Liceul de Marina Constanta și Liceul Bahçeşehir Atatürk Anatolian din Istanbul
 • Prezentări privind incluziunea elevilor migranți (sirieni, ucrainieni) în activitatea de învățare și evaluare
 • Prezentare comparativă a programelor de matematică
 • Lecții de istoria Turciei în realitatea virtuală
 • Concurs de jocuri video în Living Lab
 • Experimentare în laboratorul de robotică
 • Campionat de baschet
 • Vizitarea Muzeului de Marină din Istanbul
 • Vizitarea palatului Dolmabahce din Istanbul

Rezultate așteptate

 • Grup elevi: 10 elevi cu competente cheie (comunicare, digitale) și abilități transversale (gândire critică, creativitate, spirit umanitar) îmbunătățite; Album/film al activităților; Înregistrări pe temele activităților: interculturalitate, digitalizare, migrație.
 • Personalul școlii: 8 persoane perfecționate în tehnici de predare digitale, în dezvoltarea gândirii creative a elevilor, în mecanisme de sprijinire a incluziunii; Prezentări în PowerPoint / broșură cu noile metode și tehnici de predare-învățare.

Impactul așteptat:

 • îmbunătățirea rezultatelor academice ale elevilor in 2022-2023 cu 5% ca urmare a dezvoltării competențelor cadrelor didactice;
 • implicarea mai activă a tuturor elevilor școlii din grupuri dezavantajate în procesul instructiv-educativ.