15 Sep 2017

Descrierea Proiectului 2017-1-RO01-KA102-036659

“Competențe pentru piața globală a muncii”

Proiectul Erasmus+ mobilitate VET “Competențe pentru piața globală a muncii” propus de Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” se incadreaza in Contextul Programului Erasmus+ privind politica de cooperare in VET, pentru competențe si ocuparea fortei de muncă.

Obiectivul general al proiectului “Competențe pentru piața globală a muncii” propune creșterea calitatii formării profesionale în specializari din domeniul mecanic prin stagii de practică în context european în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea studiilor, prin cooperare internațională si mobilitate în scop educațional.

Participanții la proiect sunt elevi ai Colegiului Tehnic de Marină “Al. Ioan Cuza”.

  • 10 elevi clasa aXII-a, calificarea Tehnician mecanic pentru intreținere si reparații, nivel 4 EQF;
  • 10 elevi clasa aXII-a, calificarea Tehnician transporturi, nivel 4 EQF.

Partenerii de primire sunt 5 companii care activează în domeniul întreținerii si reparației vehiculelor din Granada, Spania: J. Palacios Motos, Talleres Jomasur S.L , Talleres J. Calero Motorsport, Uveme Talleres, Talleres Rasauto.

Participantii, calificarea Tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii vor efectua un stagiu de practică de 2 săptămâni, in atelierele de mecanică ale companiilor de primire, corespunzator modulelor MVII-Detectarea defectelor si MVIII-Ungerea sistemelor tehnice (partial). Activitatile de formare sunt: controlul defectelor de fabricatie si de exploatere a arborilor, rotilor dintate, rulmentilor, controlul nedistructiv real si virtual al imbinarilor sudate controlul sistemelor mecanice ale vehiculelor, detectarea uzurilor unor arbori si mecanisme a vehiculelor, etc.

Participantii, calificarea Tehnician transporturi vor efectua un stagiu de practica de 2 săptămâni, in atelierele de mecanică ale companiilor de primire, corespunzator modulelor MVIII-Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport și MVII-Detectarea defectelor (partial). Activitatile de formare sunt: verificarea starii tehnice a mijloacelor de transport, coordonarea activitatilor de intretinere a subansamblurilor vehiculelor (motor, transmisie, directie, frana), planificarea reviziei tehnice, etc.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: 20 elevi formati profesional si personal in context european, experiente de mobilitate, 20 LA-ECVET, 1ghid de buna practica, procese de evaluare, validare si recunoastere, practici de formare profesionala, 1proiect la apelul 2018.

Beneficiile proiectului pe termen lung vor consta in recunoasterea europeana a participantilor ca cetateni europeni cu sanse sporite de angajare pe piata globala a muncii.