10 Nov 2018

Perspective in cariera

Saptamana europeana a competentelor profesionale din 5-9 noiembrie 2018, desfasurata la Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza” sub denumirea de “Perspective in cariera”, a inclus urmatoarele activitati:

 • dezbaterea cu tema “Antreprenor vs angajat“ in data de 07 noiembrie. Cei 25 de elevi (dintre care 5 elevi de la Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida”) au argumentat pro si contra pentru pozitiile de antreprenor si angajat, tinand cont atat de competentele, personalitatea si interesele proprii, cat si de cerintele acestor pozitii. Activitatea a fost moderata de prof. Stere Mihai. Elevii au interactionat, si-au exersat abilitatile de comunicare si au demonstrat atitudine rationala.
 • promovarea proiectului Erasmus+ 2018-1-RO01-KA101-048486 “Metode inovative si bune practice pentru performanta in educatie”, printr-o sesiune de culegere de idei privind tehnici si metode de predare si invatare, inovative si creative pentru stimularea invatarii, in perioada 05-09 noiembrie. Tehnicile si metodele colectate vor fi incluse in brosura proiectului.
30 Aug 2018

Activități de diseminare

14 Aug 2018

Anunț concurs de selecție

Concurs de selecție a participanților in cadrul proiectului Erasmus+
”Metode inovative si bune practici pentru performanta in educatie”
Nr. de contract 2018-1-RO01-KA101-048486

Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru selecția participanților – 8 cadre didactice din grupul țintă al proiectului “Metode inovative si bune practici pentru performanta in educatie”, cu numărul de contract: 2018-1-RO01-KA101-048486, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Perioada de implementare a proiectului este 1 iunie 2018 – 31 mai 2019 si are un buget de 17435 euro.

Partenerii, furnizorii de cursuri sunt:

 • ENJOY ITALY, Italia
 • Tellus Education Group, UK

Conditiile de participare la proiect si responsabilitati:

 • sa fie profesori titulari la Colegiul Tehnic de Marina „Al.I.Cuza”;
 • sa cunoasca o limbă străină conform prevederii din proiect, nivel min B1;
 • sa aibe competente de operare PC;
 • sa depuna dosarul de candidatură, complet și corect întocmit;
 • sa elaboreze un plan propriu de diseminare si valorizare a experientei de mobilitate;
 • sa respecte programul de pregatire lingvistica, pedagogica si culturala care se va desfasura anterior perioadei de mobilitate;
 • sa participe la mobilitatea de formare transnațională a proiectului în conformitate cu clauzele contractuale;
 • sa elaboreze raportul individual de mobilitate;
 • sa completeze chestionarul individual conform formularului CE, in termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate;
 • sa se implice activ in activitatile de diseminare si valorizare in conformitate cu planul de diseminare si valorizare a experientei dobandite in cadrul proiectului

Criterii de selectie:

 1. Experienta profesionala:
  • in activitatea manageriala la nivelul scolii: director, responsabilitati la nivelul unitatii de invatamant;
  • in pregatirea elevilor pentru concursuri si olimpiade scolare;
  • in proiecte extracurriculare/ voluntariat;
  • in proiecte educationale cu finantare UE;
 2. Educatie si formare: specializare, grade didactice, perfectionare;
 3. Competenţe personale:
  • lingvistice limba engleză, nivel minim B1;
  • digitale (Word, Excel, PPT, Internet);
 4. Implicare in activitati stiintifice si metodologice: publicatii, participari la conferinte/ seminarii/ simpozioane;
 5. Motivaţie (nevoia de formare) si intentia candidatului de a utiliza in școală competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare.

Criteriu de departajare intre candidati: Calitatea planului de diseminare si exploatare a rezultatelor.

Continutul dosarului de selectie:

 1. Cerere tip de inscriere la concursul de selectie, cu optiuni pentru 2 cursuri;
 2. Copie dupa CI;
 3. Adeverinta emisa de institutia de invatamant care sa ateste incadrarea in grupul tinta;
 4. Scrisoare de intenție in care se vor mentiona:
  • date de identificare a candidatului;
  • motivatia participarii;
  • modul în care candidatul își propune să utilizeze in școală competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare/plan de diseminare si de exploatare a rezultatelor proiectului;
 5. Curriculum Vitae Europass – în limba română si acte care dovedesc formarea, experienta si competentele personale, in ultimii 2 ani scolari incheiati, datat si semnat de catre candidat.

Calendarul selectiei:

 • anunt privind selectia: la aviziere, pe site-ul scolii www.colegiuldemarina.ro si al proiectului www.proiecte-erasmus.com in perioada 13 august – 21 august 2018;
 • depunerea dosarelor pentru inscrierea la concursul de selectie, 22 – 27 august 2018
 • evaluarea dosarelor, 28 – 29 august 2018
 • publicarea rezultatelor, 29 august 2018
 • depunerea contestatiilor 29 august 2018
 • rezolvarea contestatiilor, 30 august 2018
 • afisarea rezultatelor finale, 31 august 2018

Comisia de selectie:

 • Presedinte, Ana-Maria Burada
 • Membru, Gani Beinaz
 • Membru, Filip Simona

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

10 Aug 2018

Descrierea Proiectului 2018-1-RO01-KA101-048486

Beneficiar: Colegiul Tehnic de Marina “Alexandru Ioan Cuza”
Titlul proiectului: Metode inovative si bune practici pentru performanta in educatie
Perioada proiectului: 1 iunie 2018 – 31 mai 2019
Parteneri:
– ENJOYITALY, Italia
– Tellus Education Group, UK
Obiectivul general al proiectului: stimularea imbunatatirii calitatii educatiei la Colegiul Tehnic de Marina “Al.I.Cuza” prin cursuri de perfectionare continua in context european a personalului didactic si de conducere care sa duca la cresterea motivarii elevilor pentru invatare.
Participantii sunt 8 cadre didactice:
– 2 cadre didactice din conducerea scolii vor participa la cursul “Conducerea scolii in practica” in perioada 27 noiembrie – 01 decembrie 2018 in Italia, furnizorul de curs este organizatia Enjoy Italy;
– 3 cadre didactice vor participa la cursul “Invatarea bazata pe proiecte si pe competente: metode si instrumente inovative si eficiente”, in perioada 27 noiembrie – 01 decembrie 2018 in Italia, furnizorul de curs este organizatia Enjoy Italy;
– 3 cadre didactice vor participa la cursul “Inovare si creativitate in predare” in perioada 11-17 noimbrie 2018 in UK, furnizor de curs organizatia Tellus Education Group.
Rezultate preconizate:
– 8 cadre didactice perfectionate profesional in context european, imbunat carierei profesionale;
– 1 brosura cu proiecte didactice;
– practici de formare profesionala continua;
– proceduri pentru proiect: de selectie a participantilor, de implementare in curriculum a RI.
Impactul asteptat:
– cresterea rezultatelor academice ale elevilor in 2018-2019 cu 5% ca urmare a dezvoltarii competentelor cadrelor didactice;
– implicarea mai activa a elevilor din grupuri dezavantajate in procesul instructiv-educativ; tinta: 100%.