16 Oct 2017

Planificare – Pregătirea Pedagogică

Nr. crt Tema si activitati Metode si mijloace Nr. ore
1 Pedagogia stagiului: informaţii despre organizaţia de primire, locul de formare, aspecte specifice de comunicare, Accesari ale site-urilor partenerilor;
Discutii;
Prezentare in PPT;
Calculator si videoproiector;
1
2 Pedagogia stagiului: recomandări referitoare la modalitatea de desfăşurare a practicii, prevenirea riscurilor, obligațiile participantului, riscurile acoperite de asigurări; Discutii privind modalitatea de desfasurare a practicii, prevenirea riscurilor; drepturile si obligatiile participantului; 2
3 Prezentarea generală a Programului Erasmus+;
Prezentarea proiectului cu numărul 2017-1-RO01-KA102-036659 (scop si obiective, activitati, programul de invatare, rezultate, valorificarea rezultatelor, finanţare);
Prezentarea programului si a proiectului in PPT; 2
4 Prezentarea sintetică a contractului de finanţare a proiectului;
Prezentarea contractului financiar pentru mobilitate si semnarea acestuia în 2 exemplare originale;
Prezentarea contractului de finantare si a contractelor participantilor; discutii;
Calculator si videoproiector;
Contractul participantului;
2
5 Prezentarea şi discutarea programului de invatare Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea şi recunoașterea rezultatelor învătării dobândite;
Semnarea în 4 exemplare a acordului de formare;
Discutii privind activitatile de formare, evaluarea, validarea si certificarea; Studii de caz
Acordul de formare
2
6 Prezentarea raportului participantului. Discutii privind modul de completare
Raportul participantului
1