16 Oct 2017

Planificare – Pregătirea Culturală

hours Tema Continut Tipuri de activitati
2h

 

Cadrul natural al Spaniei. -Pozitia geografica a Spaniei pe glob si pe continent
-Caracteristicile reliefului Spaniei
-Caracteristicile biopedoclimatice ale Spaniei.
-utilizarea suporturilor cartografice pentru selectarea informaţiei, -construirea unor texte pornind de la hărţi, grafice, imagini
-explicarea (orală şi în scris) a elementelor analizate
2h Problemele socio-economice ale Spaniei. -Probleme demografice ale Spaniei
-Industria si serviciile, sectoare importante in dezvoltarea economica a Spaniei
-Obiective turistice din sudul Spaniei
-utilizarea terminologiei de specialitate
-utilizarea suporturilor cartografice pentru selectarea informaţiei,
-construirea unor texte pornind de la hărţi, grafice, imagini
-utilizarea informaţiilor din mass-media.
1h Elevii si educatia din sistemul de invatamant spaniol. -Diversitatea culturala spaniola
-Despre sistemul educational spaniol
-construirea unor texte pornind de la hărţi, grafice, imagini
-utilizarea informaţiilor din mass-media.