25 Oct 2015

Imagini de la selecție

10 Oct 2015

Anunț concurs de selecție

Proiect Erasmus+
Competențe tehnice pentru viitoarele locuri de muncă
Nr. contract: 2015-1-RO01-KA102-014645

Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza”organizează concurs pentru selecția elevilor din grupul țintă al proiectului, care va fi alcătuit din:
12 elevi clasa a XI-a A calificarea Technician electromecanic
12 elevi clasa a XII-a A calificarea Tehnician în instalații electrice

Read More

10 Oct 2015

Descrierea Proiectului 2015-1-RO01-KA102-014645

logo - Copy medium

“Competențe tehnice pentru viitoarele locuri de muncă”
“Technical skills for the future jobs”

În anul școlar 2015-2016, Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” implementează proiectul Erasmus+ „Competențe tehnice pentru viitoarele locuri de muncă” finantat din fonduri ale UE, prin care își propune să sprijine formarea profesională a 24 de elevi ai școlii într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Read More