21 Dec 2017

Stagiul de practică – J. Palacios Motos (Rapid Center)

20 Dec 2017

Stagiul de practică – TALLERES JOMASUR S.L.

16 Oct 2017

Planificare – Pregătirea Culturală

hours Tema Continut Tipuri de activitati
2h

 

Cadrul natural al Spaniei. -Pozitia geografica a Spaniei pe glob si pe continent
-Caracteristicile reliefului Spaniei
-Caracteristicile biopedoclimatice ale Spaniei.
-utilizarea suporturilor cartografice pentru selectarea informaţiei, -construirea unor texte pornind de la hărţi, grafice, imagini
-explicarea (orală şi în scris) a elementelor analizate
2h Problemele socio-economice ale Spaniei. -Probleme demografice ale Spaniei
-Industria si serviciile, sectoare importante in dezvoltarea economica a Spaniei
-Obiective turistice din sudul Spaniei
-utilizarea terminologiei de specialitate
-utilizarea suporturilor cartografice pentru selectarea informaţiei,
-construirea unor texte pornind de la hărţi, grafice, imagini
-utilizarea informaţiilor din mass-media.
1h Elevii si educatia din sistemul de invatamant spaniol. -Diversitatea culturala spaniola
-Despre sistemul educational spaniol
-construirea unor texte pornind de la hărţi, grafice, imagini
-utilizarea informaţiilor din mass-media.

 

16 Oct 2017

Planificare – Pregătirea Lingvistică

hours Topic Content Type of activities
2h Preliminary test
Discussion of the test
– Preliminary test evaluating students’ knowledge of technical English, of terms related to mechanics – written test
– oral feedback and discussion over the items included in the test
1h A car mechanic’s job – doing the tasks included in the worksheet entitled „A car mechanic’s job“

– duties and responsibilities of a car mechanic; general parts of a car

– reading
– reading comprehension tasks: true/false; fill in
– vocabulary matching exercise based on car parts
2h Hand tools 1
Materials
– students get familiar with the English terms for hand tools and car materials – reading
– listening
– vocabulary exercises
– making a list of the specialised terms
2h Measurements
Gauges and meters
– students get familiar with the English terms used for measurements, gauges and meters; – reading
– vocabulary exercises
– translation of rules
– speaking
3h Types of cars
Parts of a car:
– exterior
– interior
– types of cars – advantages and disadvantages of each
– parts of a car – exterior and interior
– reading
– discussion
– vocabulary exercises
– listening
2h Safety rules and hazards
The imperative for instructions and rules
– students learn about safety rules for a mechanic and have a discussion about it
Grammar – the imperative in instructions and rules – students learn how to give and understand instructions; verbs used in instructions
– reading instructions
– exercises: fill in, matching
3h Brake system
Steering system
– students learn how to explain in English the functions of the brake and steering systems and how they work – reading
– true/false
– matching exercises
– listening
– speaking
2h Introducing ourselves and talking about our career choice and goals – students present themselves and talk about their career choice and goals – speaking
– discussion
3h Internal combustion engine

Diesel versus gasoline

Two-stroke engine

– students learn about different types of engine: internal combustion, diesel and gasoline, and two-stroke engines – reading

– true/false

– matching

– fill in

2h The basics of the four-stroke engines – students learn basic engine terminology and to explain how it works – reading

– vocabulary exercises

2h Review – review of terminology – exercises
1h Final test – a written test containing tasks based on mechanical terms and on duties, responsibilities and safety rules in the field of mechanics – reading comprehension;
– multiple matching;
– fill in;

 

16 Oct 2017

Planificare – Pregătirea Pedagogică

Nr. crt Tema si activitati Metode si mijloace Nr. ore
1 Pedagogia stagiului: informaţii despre organizaţia de primire, locul de formare, aspecte specifice de comunicare, Accesari ale site-urilor partenerilor;
Discutii;
Prezentare in PPT;
Calculator si videoproiector;
1
2 Pedagogia stagiului: recomandări referitoare la modalitatea de desfăşurare a practicii, prevenirea riscurilor, obligațiile participantului, riscurile acoperite de asigurări; Discutii privind modalitatea de desfasurare a practicii, prevenirea riscurilor; drepturile si obligatiile participantului; 2
3 Prezentarea generală a Programului Erasmus+;
Prezentarea proiectului cu numărul 2017-1-RO01-KA102-036659 (scop si obiective, activitati, programul de invatare, rezultate, valorificarea rezultatelor, finanţare);
Prezentarea programului si a proiectului in PPT; 2
4 Prezentarea sintetică a contractului de finanţare a proiectului;
Prezentarea contractului financiar pentru mobilitate si semnarea acestuia în 2 exemplare originale;
Prezentarea contractului de finantare si a contractelor participantilor; discutii;
Calculator si videoproiector;
Contractul participantului;
2
5 Prezentarea şi discutarea programului de invatare Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea şi recunoașterea rezultatelor învătării dobândite;
Semnarea în 4 exemplare a acordului de formare;
Discutii privind activitatile de formare, evaluarea, validarea si certificarea; Studii de caz
Acordul de formare
2
6 Prezentarea raportului participantului. Discutii privind modul de completare
Raportul participantului
1
06 Oct 2017

Rezultate selecție

CALIFICAREA TEHNICIAN TRANSPORTURI

Nr.Nume și prenumeMediaRezultat
1Gherasim Alexandru-Gheorghe9,03Admis
2Neculai Petrică-Sebastian8,70Admis
3Crețu Ionuț-Iulian8,64Admis
4Corlat Denis-Gabriel8,43Admis
5Oprea Mihai-Alin8,28Admis
6Bărbieru Valentin-Cornel7,99Admis
7Peneoașu Florin-Dorinel7,82Admis
8Panait Dorin7,74Admis
9Mehelean Adrian-Valentin7,65Admis
10Stan Cristian7,64Admis
11Avram Tiberiu-Marian7,43Rezervă
12Tomescu Liviu-Andrei7,25Rezervă
13Dicu George-Nicușor6,68Rezervă

CALIFICAREA TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Nr.Nume și prenumeMediaRezultat
1Vlăduceanu Ionuț8,79Admis
2Pântia Bogdan-Adrian8,33Admis
3Stan Marian-Cosmin8,26Admis
4Dobrilă Adrian8,03Admis
5Dobrescu Marius-Sergiu7,92Admis
6Dinescu Emilian-Ștefan7,87Admis
7Crăciun Răzvan-Ștefan7,81Admis
8Crudu Marian-Nicolae7,70Admis
9Vasile Florin-Valentin7,68Admis
10Ibram Erchin7,67Admis
11Drugă Alexandru-Ionuț7,54Rezervă
12Spânoche Vlad-Mihai7,53Rezervă
13Părălește Daniel-Florin7,28Rezervă
14Erimia Eduard-Ionuț7,02Respins
15Purcărea Doru-Răzvan6,66Respins

Comisia de selecție:

 • Prof. Mocanu Iolanda
 • Prof. Zamă Irina
 • Prof. Mircea Sorina
 • Prof. Juguleanu Mariana
 • Prof. Bilius Carmelia
 • Secretar Sandu Daniela
23 Sep 2017

Anunț concurs de selecție

Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru selecția participanților-elevi din grupul țintă al proiectului “Competențe pentru piața globală a muncii”, cu numărul de contract: 2017-1-RO01-KA102-036659, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, care va fi alcătuit din:

 • 10 elevi clasa a XII-a calificarea Technician transporturi;
 • 10 elevi clasa a XII-a calificarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații.

Criterii de eligibilitate a candidaților:

 • Calitatea de elev, clasa a XII-a, specializările Tehnician transporturi și Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații;
 • Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică;
 • Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit.

Criterii de selecție a candidaților:

 • Competențe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă;
 • Competențe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba scrisă, nivel minim A1;
 • Nivel educație, calități morale și de comportament evaluate prin media generală și media la purtare în anul școlar încheiat 2016-2017;
 • Motivație pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin scrisoare de motivație.

Conținutul dosarului de candidatură:

 • Cerere de înscriere către directorul unității școlare;
 • Copie după Cartea de identitate a candidatului;
 • Adeverinta elev;
 • Scrisoare de motivatie;
 • Adeverință care prezintă situația școlară în anul școlar precedent: media generală si media la purtare în anul școlar 2016-2017;
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • Acordul părinților/tutorelui legal.

Înscrierea candidaților: dosarul de candidatură se va depune și înregistra la secretariatul școlii. Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate determină excluderea candidatului din concurs.

Evaluarea dosarului de candidatură

 • Motivația pentru participare la stagiul de practică european evaluată prin scrisoare de motivație (calități necesare participării pe care elevul le are, motivația participării, rezultate așteptate);
 • Nivelul educație, calități morale și de comportament evaluate prin media la purtare si media generală în anul școlar încheiat, 2016-2017.

Probele concursului de selecție:

 • Probă scrisă pentru evaluarea competențelor profesionale, durata de 60 minute și va conține: noțiuni privind: organe de mașini, transmiterea mișcării, măsurări tehnice și asamblări mecanice.
 • Probă scrisă pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba engleză, durata 60 minute și va conține: înțelegerea textului citit, vocabular, gramatică, producerea de mesaje scrise.

Punctajul final va fi compus din media punctajelor obținute:

 • scrisoarea de motivație; maxim 10 puncte
 • proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale; maxim 10 puncte;
 • proba scrisă pentru competențe lingvistice de comunicare în limba engleză; maxim 10 puncte;
 • media anului școlar încheiat 2016-2017; maxim 10 puncte;
 • media la purtare; maxim 10 puncte.

Candidații din medii defavorizate sau nevoi speciale vor beneficia de 1 punct în plus. Se vor selecta în ordinea mediilor câte 10 elevi de la fiecare calificare și câte 3 elevi de rezervă, în cazul în care, unii elevi selectați renunță din motive justificate.

Graficul desfășurării concursului de selecție:

 • Informarea elevilor 21.09 – 25.09.2017
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 27.09 – 02.10.2017
 • Evaluarea dosarelor de candidatură: 03.10.2017
 • Desfășurarea probelor: 04.10.2017
  • Ora 12.00–13.00 proba scrisă pentru atestarea competențelor de comunicare în limba engleză
  • Ora 13.00–14.00 proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale
 • Anunțarea rezultatelor: 05.10.2017
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor pentru probele scrise: 06.10.2017
 • Afișarea rezultatelor finale: 06.10.2017

Bibliografie pentru concurs:

Proba de evaluare a competențelor lingvistice la limba engleză:

 1. Career Paths – Mechanics – Jim D. Dearholt;
 2. Mission 1 – Virginia Evans;
 3. Upstream Upper-intermediate;
 4. Dictionar de termeni tehnici.

Proba de evaluare a competentelor profesionale:

 1. Auxiliar curricular „Tehnici de măsurare în domeniu” nivel 4, noiembrie 2008, autori: Tatiana Gheorghiu, Nicolae Constantin.
 2. Auxiliar curricular „Sisteme de transmitere a mișcării” nivel 4, noiembrie 2008, autori: Hancea Gheorghe, Manolea Mihaela.
 3. Auxiliar curricular „Asamblări mecanice”, nivel 4, 2006, Mărginean Carmen, Salai Maria.
15 Sep 2017

Descrierea Proiectului 2017-1-RO01-KA102-036659

“Competențe pentru piața globală a muncii”

Proiectul Erasmus+ mobilitate VET “Competențe pentru piața globală a muncii” propus de Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” se incadreaza in Contextul Programului Erasmus+ privind politica de cooperare in VET, pentru competențe si ocuparea fortei de muncă.

Obiectivul general al proiectului “Competențe pentru piața globală a muncii” propune creșterea calitatii formării profesionale în specializari din domeniul mecanic prin stagii de practică în context european în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea studiilor, prin cooperare internațională si mobilitate în scop educațional.

Participanții la proiect sunt elevi ai Colegiului Tehnic de Marină “Al. Ioan Cuza”.

 • 10 elevi clasa aXII-a, calificarea Tehnician mecanic pentru intreținere si reparații, nivel 4 EQF;
 • 10 elevi clasa aXII-a, calificarea Tehnician transporturi, nivel 4 EQF.

Partenerii de primire sunt 5 companii care activează în domeniul întreținerii si reparației vehiculelor din Granada, Spania: J. Palacios Motos, Talleres Jomasur S.L , Talleres J. Calero Motorsport, Uveme Talleres, Talleres Rasauto.

Participantii, calificarea Tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii vor efectua un stagiu de practică de 2 săptămâni, in atelierele de mecanică ale companiilor de primire, corespunzator modulelor MVII-Detectarea defectelor si MVIII-Ungerea sistemelor tehnice (partial). Activitatile de formare sunt: controlul defectelor de fabricatie si de exploatere a arborilor, rotilor dintate, rulmentilor, controlul nedistructiv real si virtual al imbinarilor sudate controlul sistemelor mecanice ale vehiculelor, detectarea uzurilor unor arbori si mecanisme a vehiculelor, etc.

Participantii, calificarea Tehnician transporturi vor efectua un stagiu de practica de 2 săptămâni, in atelierele de mecanică ale companiilor de primire, corespunzator modulelor MVIII-Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport și MVII-Detectarea defectelor (partial). Activitatile de formare sunt: verificarea starii tehnice a mijloacelor de transport, coordonarea activitatilor de intretinere a subansamblurilor vehiculelor (motor, transmisie, directie, frana), planificarea reviziei tehnice, etc.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: 20 elevi formati profesional si personal in context european, experiente de mobilitate, 20 LA-ECVET, 1ghid de buna practica, procese de evaluare, validare si recunoastere, practici de formare profesionala, 1proiect la apelul 2018.

Beneficiile proiectului pe termen lung vor consta in recunoasterea europeana a participantilor ca cetateni europeni cu sanse sporite de angajare pe piata globala a muncii.

25 Nov 2016

Saptamana europeana a competentelor profesionale

 

Visual European Vocational Skills Week 2016

„Saptamana europeana a competentelor profesionale” la Colegiul Tehnic de Marina “Al.I.Cuza” va avea loc in perioada 5-9 decembrie 2016. Evenimentul va contribui la vizibilitatea proiectelor internationale derulate de scoala in domeniul VET si va promova calitatea in educatie si formare profesionala. Vom sarbatori prin: o expozitie foto cu activitatile de instruire practica derulate in cadrul proiectelor internationale si un seminar “Competente si experiente de lucru” la care elevii participanti in acest an la stagii de practica isi vor prezenta experientele de lucru si vor demonstra activitati practice invatate. Asteptam ca activitatea sa puna in evidenta buna practica si sa-i ajute pe elevi sa inteleaga beneficiile alegerii VET.

Update 12.12.2016:  Activitatea s-a desfasurat cu succes. Au participat 8 elevi clasa a XII-a A participanti la cel mai recent proiect de mobilitate de educatie si formare profesionala Erasmus+ si 26 de elevi clasa a IX-a interesati de implicare intr-un proiect de formare intr-o alta tara.